Privacy Policy

Adatkezelési tájékoztató

A deepworkhungary.hu oldalt üzemeltető deepWORK® Hungary (B.K. Bodyshape Kft.), mint adatkezelő, jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap regisztrált felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési, technikai és biztonsági intézkedéseiről és a felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos lehetőségeiről.

Adatkezelés
A hu.deepwork-training.com oldal működéséhez és a rendszer céljainak megvalósulásához szükséges személyes adat kizárólag a regisztráló felhasználó önkéntes döntése alapján (képzésre jelentkezéssel összefüggésben) kerül kezelésre. A felhasználó által megadott személyes adatok az oldalon nyilvánosságra nem kerülnek, azokhoz a felhasználó egyedi felhasználói névvel és jelszó segítségével férhet hozzá. Adatkezelő kijelenti, hogy a felhasználó által megadott adatok az IFHIAS International Fitness & Health-hez kerülnek, amely az oldalon található képzések elsődleges szervezője, a képzési dokumentációk kiállítója és jogosultja. Az IFHIAS szervezet adatkezelési tájékoztatója a http://hu.deepwork-training.com/privacy-policy/ alatt található.

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelési gyakorlata, valamint az adatok védelme érdekében megtett szervezési, technikai és biztonsági intézkedései megfelelnek az Európai Uniós és Magyarország mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseinek.

Kezelt adatok köre
Minden, a regisztráció során, a regisztrációs űrlap által felkínált, a felhasználó által megjelölt információ. Az információ lehet személyes adat, illetve technikai adat.

Technikai adat fogalma, kezelése
Az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a Felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő időpontja, illetve egyes esetekben a Felhasználó számítógépének beállításától függően a böngésző és az operációs rendszer típusa.
Ezen naplófájlban rögzített adatok kizárólag statisztikai célból kerülnek felhasználásra és csak jogszabály kifejezett rendelkezése alapján továbbíthatók harmadik fél részére. Ezen adatok nem személyes adatok.

Az oldal egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a felhasználóik számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra fel nem használhatók. A cookie fogadás felhasználói tiltása a szolgáltatások igénybevételének nem akadálya.

Személyes adat fogalma, kezelése
A személyes adat az érintettel (bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személlyel) kapcsolatba hozható adat (különösen név, azonosító jel, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret), valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Az adatok felhasználása
Az adatok célhoz kötöttsége.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie ennek a célnak. Az adatkezelés célja érdekében kívánja az adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat kezelni.

Adattovábbítás
Személyes adatok jogszabály felhatalmazása alapján, vagy akkor továbbíthatók harmadik személynek vagy szervnek, ha az adatátadáshoz az érintett hozzájárult és ha az adatkezelés feltételei az adatot átvevő szervezetnél vagy személynél minden egyes adatra nézve teljesülnek. A felhasználó az oldalon történt regisztrációval hozzájárulását adja ahhoz, hogy a deepWORK® Hungary továbbítsa adatait az IFHIAS részére.

Adatkezelés célja
A felhasználó által megadott adat és információ kezelésének célja a deepWORK® képzésekre való jelentkezés és ezzel összefüggő nyilvántartás.

Az adatok tárolása
Az adatkezelő az adatok kezeléséhez szükséges informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok a felhasználók számára hozzáférhetőek, és a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek.

Adatkezelés időtartama, a felhasználó jogai
Az adatkezelő a felhasználó adatait visszavonásig kezeli. Felhasználó a szolgáltatás folyamán megadott mindennemű információt és adatot az adatkezelésre vonatkozó szabályok figyelembe vételével bármikor törölhet, módosíthat, a regisztrációját és hozzájárulását visszavonhatja, illetve megszüntetheti, az Ifias adatkezelési tájékoztatójával összhangban.

Felelősségi szabályok
Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatok kezelésével összefüggésben a jogellenes adatkezelés lehetőségét (felelősségét) kizárja, tekintve, hogy a felhasználó által megadott személyes adatot nyilvánosságra nem hozza, azokat harmadik személy részére, az IFHIAS kivételével, át nem adja a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül.

Az adatkezelő nem vállal felelősséget az oldalakról esetlegesen elérhető más internetes oldalak tartalmáért, valamint nem vállal felelősséget az oldalaira mutató internetes oldalak tartalmáért. Nem tartozik felelősséggel továbbá a számítógéppel és egyéb eszközökkel kapcsolatban felmerülő, a hozzáférés, az oldalak használata során vírusok által okozott, vagy egyéb okból bekövetkezett káreseményekért.

deepWORK® Hungary